Wijziging hoofd- en nevenfunctie(s) Staten- en burgerleden

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Met dit formulier kunt u een wijziging in uw hoofd- en nevenfunctie(s) doorgeven aan de griffie Flevoland.
N.B. Onder nevenfuncties wordt verstaan: alle functies die het Staten- of burgerlid naast het Staten- of burgerlidmaatschap uitoefent, inclusief de eventuele hoofdfunctie.
(Zie provinciewet en de gedragscode Integer Handelen Statenleden en burgerleden provincie Flevoland, 2016)

Het overzicht nevenfuncties is openbaar.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden