Verzoek tot interpellatie in Statenvergadering (Statenlid)

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Middels dit formulier kunt u een verzoek tot interpellatie indienen (zie RvO art.21 lid 1). Dit betreft een onderwerp dat niet op de agenda van de betreffende Statenvergadering staat (een verzoek tot interpellatie wordt altijd op de agenda van een Statenvergadering geplaatst).
Een verzoek tot interpellatie dient 48 uur voorafgaand aan de Statenvergadering - via de Statengriffier - bij de Voorzitter ingediend te zijn, tenzij naar gemotiveerd oordeel van de Voorzitter sprake is van spoed.
Het verzoek omvat een omschrijving van het onderwerp én de te stellen vragen. De Voorzitter maakt dit verzoek en de te stellen vragen bekend aan de Staten en het college.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden