Verzoek spoedagendering

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Spoedagendering in een commissie dan wel rechtstreeks in de Staten is mogelijk indien een lid of het college dit gemotiveerd verzoekt en het verzoek voldoet aan de voorwaarden, zoals omschreven in RvO, art, 19 lid 2.
Het verzoek tot spoedagendering wordt uiterlijk op maandag voorafgaand aan de vergadering ingediend bij de voorzitter door tussenkomst van de griffier. Zij toetsen of aan de voorwaarden is voldaan. 
Indien het verzoek afkomstig is van het college, kan, voorafgaand aan de spoedagendering in de Staten, een openbare ad hoc commissie, zoals omschreven in artikel 14 (RvO), worden bijeengeroepen.
Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk aan de leden gezonden.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden