Melding Register Geschenken Staten- en burgerleden 2023-2027

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

De griffie Flevoland houdt een (openbaar) geschenkenregister bij waarin alle door Statenleden en burgerleden ontvangen geschenken en giften worden bijgehouden.
Functionele deelname aan congressen, evenementen, diners, excursies en (buitenlandse) dienstreizen in het belang van de provincie vallen hier ook onder.
Zie voor verdere toelichting de Gedragscode Integriteit Provinciale Staten Flevoland, bijlage 2 van RvO.

Geschenken of giften die een (geschatte) waarde van minder dan € 50,00 vertegenwoordigen mogen worden behouden mits er geen tegenprestatie wordt verwacht of de schijn van beïnvloeding kan worden gewekt.
Geschenken of giften met een (geschatte) waarde hoger dan € 50,00 worden afgeslagen en teruggestuurd.
Als dit niet mogelijk is, wordt het geschenk, in overleg met de Statengriffier, overgedragen aan de Provincie.

AUB uw melding aan de griffie Flevoland uiterlijk 1 week na ontvangst van het geschenk, gift, of deelname aan evenement.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden