Inspreken bij een Statencommissievergadering (burger)

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Een burger kan, door tussenkomst van de griffier, tot een half uur voorafgaand aan een fysieke commissievergadering een verzoek tot inspreken indienen bij de voorzitter van een commissie. De griffier toetst of het verzoek voldoet aan de criteria zoals omschreven in artikel 28 RvO Provinciale Staten. Voor insprekers is per vergadering twintig minuten beschikbaar. Een inspreker krijgt vijf minuten spreektijd. Inspreken kan alleen over onderwerpen die al op de agenda van de Statencommissie staan. Inspreken bij een Provinciale Statenvergadering is niet mogelijk.

Het woord kan niet worden gevoerd over:
a. onderwerpen die niet op de agenda staan;
b. onderwerpen waarover inspreker al eerder het woord heeft gevoerd (tenzij sprake is van nieuw feit of omstandigheid);
c. besluit van de provincie waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft gestaan;
d. benoemingen, keuzen, voordrachten, aanbevelingen van personen;
e. gedraging waarover (op grond art.9.1 Algemene wet bestuursrecht) een klacht kan/kon worden ingediend.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden