Aanmelden mondelinge vragen (vragenhalfuurtje) in PS-vergadering (Statenleden)

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het vragenhalfuurtje tijdens een PS-vergadering (RvO art.21 lid1). Per PS-vergadering wordt een halfuur gereserveerd voor mondelinge vragen aan de voorzitter of (lid van) college over actuele zaken die het provinciaal bestuur raken en die niet op de agenda van de betreffende Statenvergadering staan. Het onderwerp van de vragen dient u uiterlijk 4 uur voorafgaand aan de vergadering - via de Statengriffier - bij de voorzitter te dienen. De portefeuillehouder wordt vervolgens door de Statengriffier op de hoogte gesteld.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden